Struktura

Wypożyczalnia dla dorosłych
Dyrektor – Joanna Jatymowicz

Zbiory biblioteki dla dorosłych mają charakter uniwersalny. Reprezentowane są wszystkie dziedziny wiedzy. Jest to zarówno literatura piękna oraz literatura naukowa i popularnonaukowa z różnych dziedzin wiedzy, m. in. prawa, administracji, nauk ścisłych, humanistycznych, społeczno-ekonomicznych. Zbiory te są gromadzone zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników i ofertą księgarską. Na bieżąco uzupełniane są nowości wydawnicze.

W ramach współpracy biblioteki z Klubem Osób Niewidomych i Niedowidzących, Biblioteka postanowiła powiększyć swoje zbiory o DZIAŁ KSIĄŻKI MÓWIONEJ. Znajdują się tu książki na płytach CD oraz na kasetach magnetofonowych i obejmują różną tematykę: od literatury pięknej poprzez lektury, literaturę dziecięcą, popularno-naukową. Wśród tytułów znajdują się między innymi: „Harry Potter” – J.K. Rowling, „Opowieści z Narnii” – C.S. Lewis, „Lalka” – B. Prus, „Romeo i Julia” – W. Szekspir, „Kod Leonarda da Vinci” – Dan Browna, „Jestem nudziarą” – Monika Szwaja, i wiele innych ciekawych pozycji.

Czytelnia mieszcząca się w bibliotece dla dorosłych oferuje szereg wydawnictw naukowych i popularnonaukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy, kierowanych zarówno do osób dokształcających się, studentów, uczniów szkół średnich, gimnazjalnych oraz dla wszystkich zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy.

Czytelnia ofertuje także dostęp do prenumerowanych czasopism:

  • „Rzeczpospolita”,
  • „National Geographic”,
  • „Newsweek”,
  • „Cogito”,
  • „Claudia”,
  • „Kronika Mazowiecka”,
  • „Pochodnia” – wydawana czarnodrukiem,
  • „Encyklopedia Prawna” – wydawana czarnodrukiem.

Oferujemy także dostęp do Internetu oraz usługi kserograficzne.

Biblioteka zgłosiła swój udział w programie „Ikonka”, sponsorowanym przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Celem tego programu jest wyposażenie bibliotek publicznych w czytelnie internetowe, dając szansę na zmianę oblicza oraz przywrócenie bibliotekom ich pierwotnej oświeceniowej roli – miejsca kojarzonego z wiedzą, informacją i postępem. W grudniu roku 2005 otrzymaliśmy 3 komputery wraz z oprogramowaniem. Tym sposobem Biblioteka poszerzyła swoją działalność o bezpłatną czytelnię internetową, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Korzystają z niej uczniowie szkół podstawowych, średnich, studenci, a nawet emeryci!

Oddział dla dzieci
Starszy Bibliotekarz – Janina Dąbrowska