Informacje ogólne

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna działa na terenie miasta i gminy Warka. W jej skład wchodzi biblioteka dla dorosłych i oddział dla dzieci. Biblioteka jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Urząd Miejski w Warce. Zapewnia obsługę biblioteczną mieszkańcom gminy. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury. Biblioteka ma za zadanie gromadzenie, opracowywanie, upowszechnianie oraz udostępnianie zbiorów, pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej, a także organizowanie imprez popularyzujących wiedzę, kulturę i czytelnictwo.

Biblioteka oferuje czytelnikom dostęp do:

 • literatury pięknej polskiej i obcej,
 • literatury popularnonaukowej,
 • literatury dla dzieci,
 • czasopism dla dorosłych i dla dzieci,
 • czytelni ogólnej,
 • czytelni internetowej,
 • wypożyczalni Książki Mówionej.

Usługi:

 • wypożyczanie książek „na zewnątrz”,
 • rezerwowanie książek,
 • udostępnianie na miejscu książek i czasopism,
 • udzielanie informacji bibliograficznych i bibliotecznych,
 • opracowywanie zestawień bibliograficznych,
 • organizowanie lekcji bibliotecznych,
 • bezpłatny dostęp do Internetu,
 • możliwość korzystania z komputera – pakietu Microsoft Office, skanera czy drukarki,
 • usługi kserograficzne.

Działalność kulturalno-oświatowa:

 • lekcje biblioteczne,
 • wystawy tematyczne, jubileuszowe, literackie,
 • konkursy literackie, plastyczne, różne,
 • spotkania autorskie.